Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych jest

Lotos Store Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000393590, REGON 121866125, NIP 6762447398, aders: ul. Szlak 65, 31-153 Kraków

 W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: office@lotosstore.net. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem  ul. Szlak 65, 31-153 Kraków.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze  ul. Szlak 65, 31-153 Kraków lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: office@lotosstore.net. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Lotos Store sp. z. o. o. w ramach zawieranych z Tobą umów.

logotyp sp. z o.o. Lotos Store

Lotos Store sp. z o.o. 

ul. Szlak 65

31-153 Kraków 

office@lotosstore.net

tel.: +48 12 312 46 51

        +48 517 250 273

KRS 0000393590

REGON 121866125

NIP 6762447398

LOTOSSTORE © 2020 All Rights Reserved | Design by OxiMiR-City